2020

Spørgsmål om en befragtningsaftale var betinget af en slutkundes godkendelse af skibet

27. december 2020. Sø- og Handelsretten har ved en ny dom taget stilling til, om en certeparti-aftale var betinget af, at befragteren kunne opnå godkendelse af skibet hos sin kunde (slutkunden), og om certepartiet var forpligtende mellem parterne, når en aftalt “inspektion/push test” – som certepartiet var betinget af ikke blev udført som følge af den pågældende kundes forhold. Spørgsmål om en befragtningsaftale var betinget af en slutkun-des godkendelse af skibet

Time limitation for recourse claim against sea carrier cannot be more than two years from cargo delivery date

23. december 2020. The Maritime and Commercial Court recently held that there is no basis for an interpretation that the time limit for a recourse claim can be extended beyond the total time limit of two years. Thus, the time limit for a recourse claim between sea carriers for damage to cargo which falls under the Merchant Shipping Act is, as a general rule, a maximum of two years from the date on which the damaged cargo was delivered. Time limitation for recourse claim against sea carrier cannot be more than two years from cargo delivery date

Dom om forældelse af regreskrav mellem søtransportører

5. december 2020. Sø- og Handelsretten har i en sag taget stilling til, hvorledes forældelsesfristen for et regreskrav vedrørende skade på gods mellem søtransportører iht. sølovens § 502, stk. 2 skal beregnes. Retten fastslog, at forældelsesfristen for disse regreskrav som almindelig regel er højest to år fra det tidspunkt, hvor det omhandlede gods blev udleveret til modtageren. Læs mere: Sø- og Handelsrettens dom af 16. juni 2020

Nye vilkår for olie og gas i Nordsøen

4. december 2020. Et bredt flertalt flertal i folketinget har indgået en aftale om Nordsøens fremtid, der medfører begrænsninger på nye olie- og gaslicenser i fremtiden mens eksisterende licenser kan fortsætte på nuværende vilkår. Læs mere om den politiske aftale her: Oil and gas in Denmark until 2050.

Nye ændringer i huseftersynsordningen

1.  november 2020. Den 1. oktober i år trådte den nye ændring vedrørende tilstandsrapporter og elinstallationsrapporter i kraft. Med ændringen bliver rapporterne mere forenklede, og formålet er dermed, at det skal blive lettere at overskue en boligs fysiske tilstand, før man køber. Læs mere om de ændrede regler og den nye ordning:  Nye ændringer i huseftersynsordningen

Gå hjem-møde om energi – aktuelle emner

Torsdag den 5. november kl. 15.30-17.00 afholder WSCO gå hjem-møde, hvor vi over en kop kaffe giver et resumé af aktuelle emner i energisektoren – herunder vilkårene for de kommende vindmølleparker, geotermi, CCS, energiøer, fremtiden for olie og gas i Danmark, regeringens klimastrategi og flere andre, aktuelle temaer. Mødet afholdes hos WSCO Advokatpartnerselskab, Frederiksgade 17, st., 1265 København K. Deltagelse er gratis, men tilmelding er fornøden ved mail til bos@wsco.dk.
Vi ser frem til at byde jer velkommen til fagligt input og mulighed for dialog i en behagelig atmosfære. Se invitation her: Invitation til gå hjem-møde 05-11-2020.

Kom med til Gå-hjem-møde

Tirsdag den 27. oktober 2020 kl. 16.00 – 18.00 holder vi Gå-hjem-møde i Maltfabrikken, Maltvej 8, 2. sal, 8400 Ebeltoft. Følgende problemstillinger vil være i fokus:

  • Vareforsikring og speditøransvarsforsikring. Hvorledes opnås den optimale dækning?
  • Defekte containere – Hvem er ansvarlig, når containeren forvolder skade?
  • Gælder NSAB ved transportskade, der skyldes færdselsuheld?
  • Grov uagtsomhed – Nyeste retspraksis.

Efterfølgende vil der være vinsmagning, og der serveres en let anretning. Tilmelding bedes venligst foretaget til advokat Jesper Windahl, WSCO på e-mail:  jw@wsco.dk. Arrangementet er gratis, og der vil være god mulighed for networking og møde kolleger i branchen. Invitation

Garanti for betaling af dagbøder ved forsinket tilslutning af offshore vindmølleparker – artikel 2

9. oktober 2020. Energistyrelsen har igangsat udbud for vindmølleparken Thor, og et af kravene er en to-delt garanti på DKK 1.200.000.000 til at dække ansvaret for forsinket nettilslutning af parken eller manglende igangsættelse af arbejdet med etablering af parken. I vores notat af 7. oktober 2020 gennemgik vi vilkårene og ordlyden af anfordringsgarantien – vi har nu i artikel nr. 2 gennemgået den anden del af garantierne, moderselskabsgarantien, og et notat herom kan læses her: Parent company guarantee for penalty for defective performance.

Claim for unlawful arrest could not be heard before court at creditor’s domicile

7 October 2020. The Danish Maritime and Commercial Court recently rejected a jurisdictional claim in a dispute between a Danish shipowner and a Spanish shipyard. It follows from the judgment that a jurisdiction clause in a repair contract in some instances requires that the party which receives the other party’s general terms and conditions must accept the jurisdiction clause in writing in order for it to be binding between the parties. The court further found that the claim founded on the alleged unlawful arrest (which stemmed from the yard’s actions to obtain security for payment of the repair costs) could not be construed as a claim in tort. The court, consequently, did not decide where the damage should be considered to have occurred. Claim for unlawful arrest could not be heard before court at creditors domicile

Garanti for betaling af dagbøder ved forsinket tilslutning af offshore vindmølleparker – artikel 1

7. oktober 2020. Energistyrelsen har igangsat udbud for vindmølleparken Thor, og et af kravene er en to-delt garanti på DKK 1.200.000.000 til at dække ansvaret for forsinket nettilslutning af parken eller manglende igangsættelse af arbejdet med etablering af parken. Vi har gennemgået vilkårene og ordlyden af anfordringsgarantien i et notat, der kan læses her: Guarantees for penalty for defective performance.

Recharge of sum insured: whose duty and what are the consequences of failing to do so?

6. oktober 2020. In a recent ruling on the recharge of the sum insured in a project liability insurance policy, the Danish Building and Construction Arbitration Board ruled that the obligation to recharge was incumbent on the policyholder (adviser), regardless of whether the client had requested it or not. This article examines the ruling and highlights the conditions that parties should be aware of when refilling. Recharge of sum insured whose duty and what are the consequences of failing to do so

Court decides whether CMR carrier was grossly negligent for theft of branded champagne during carriage

30. september 2020. The Maritime and Commercial Court recently examined a compensation claim for stolen champagne. The customer argued that the carrier should have taken precautions to protect the goods against theft. However, the court decided that the carrier could limit its liability for the theft. The judgment is in line with Danish court practice concerning liability for the theft of high-value and exposed goods.Court decides whether CMR carrier was grossly negligent for theft of branded champagne during carriage

Nye regler for Energinet på vej

25. september 2020. Regeringen forventes inden for kort tid at fremsætte et lovforslag med en del ændringer til den retlige ramme for Energinet, der er den danske stats ejer og operatør af transmissionssystemerne for både el og naturgas i Danmark. Energinet har stor betydning som spiller i energiindustrien, og ændringer af selskabets rolle og processer vil interesse alle inden for energi og infrastruktur i Danmark. Vi har udarbejdet et kort notat med oversigt over de påtænkte ændringer, der må forventes at finde flertal i folketinget. Notatet er på engelsk og kan læses her: New rules on the way for Energinet.

Freight forwarder liable for depriving cargo interest possibility to declare general average

23. september 2020. The Danish Maritime and Commercial court recently found a freight forwarder to be vicariously liable to a Danish company for fire damage caused to cargo carried by a subcontractor. The judgment suggests that a contracting carrier may incur liability where a general average situation is deemed to have occurred if it fails to provide information to its customer about the concrete circumstances that give rise to the general average situation, even when the contracting carrier holds no information about said circumstances.Freight forwarder liable_for depriving cargo interest possibility to declare general average

Værnetingsklausul i spansk skibsværfts forretningsbetingelser var ikke vedtaget, da den ikke var skriftligt accepteret af rederiet. Erstatningskrav for ulovlig arrest for betaling af værftsregning vedrører ikke ansvar uden for kontraktforhold

20. september 2020. En dansk ejer [E] af en yacht ”Y”, indregistreret på Cayman Islands, rettede igennem kaptajnen henvendelse til skibsværftet [S] beliggende på Mallorca for at få udført reparationsarbejder. E modtog et overslag sammen med værftets almindelige forretningsbetingelser, der indeholdt en værnetingsklausul til fordel for de spanske domstole, men accepterede dem ikke skriftligt. Overslaget blev tiltrådt og arbejdet blev igangsat, men blev forsinket, og E betalte ikke en rate vedrørende det udførte arbejde til værftet med henvisning til, at E var blevet påført tab som følge af forsinkelsen. Værftet foretog på den baggrund arrest i yachten i Italien, hvilket førte til, at E anlagde erstatningssag imod det spanske værft ved Sø- og Handelsretten. Under sagen skulle retten tage stilling til, om der var værneting for sagen i Danmark. En stillingtagen hertil krævede en bedømmelse af, om værnetingsklausulen var gyldigt vedtaget i henhold til Bruxelles I-forordningens Art. 25, og om E’s erstatningskrav vedrørte ansvar inden for eller uden for kontraltforhold: Ny Sø- og Handelsretsdom af 1. september 2020

Ikke groft uagtsomt at parkere gardintrailer med eksklusiv årgangschampagne på rasteplads i Frankrig, hvorfra champagnen blev stjålet

13. september 2020. Sø- og Handelsretten har i en ny dom taget stilling til, om det kan anses for groft uagtsomt, hvis en CMR-fragtfører udfører transport af eksklusiv årgangschampagne i en presenningstrailer og parkerer traileren om natten på en parkeringsplads med almindelig adgang, hvorfra champagnen stjæles. Sagen gav endvidere adgang til spørgsmål, om der var ret til værdiforringelseserstatning vedrørende den champagne, der ikke blev stjålet, når denne var blevet oversprøjtet med skumslukkerpulver. Ikke groft uagtsomt at parkere gardintrailer med eksklusiv årgangschampagne på rasteplads i Frankrig, hvorfra champagnen blev stjålet

Ny Sø- og Handelsretsdom:  Speditør og rederi erstatningsansvarlig for at undlade at orientere godsmodtager om brand i containerskib

12. september 2020. Ved at undlade at oplyse om en brand i et containerskib, der havde medført, at en forsendelse med sko var blevet skadet af slukningsvand, havde speditøren pådraget sig erstatningsansvar over for varemodtageren, idet denne blev afskåret fra en mulighed for at erklære fælleshavari. Speditøren var ikke selv bekendt med branden, men hæftede for rederiets undladelse af at give oplysninger. Ny Sø- og Handelsretsdom af 2. juli 2020

Ny kollega i WSCO

11. september 2020. Vi kan med glæde meddele, at Kicki Møller Andersen er tiltrådt som advokatfuldmægtig i WSCO. Vi ser frem til samarbejdet med Kicki, der især skal arbejde med sø- og transportret men iøvrigt bistå på flere af kontorets arbejdsområder. Læs mere om Kicki Møller Andersen her: Ny kollega i WSCO – KMA.

Tvister inden for samarbejdsaftaler i olie og energi

7. september 2020. Den internationale forening for oliejurister har i sommeren 2020 udsendt en særdeles interessant rapport. Over 200 sider gennemgår de tre forfattere alle tilgængelige domme og voldgiftskendelser inden for “Joint Operating Agreements” i olie- og energisektoren og identificerer de områder, der typisk giver anledning til konflikt. Vi har lavet et kort resumé af rapporten der kan læses her: Disputes in joint operating and joint venture agreements.

To offshore vind-projekter på én gang – muligheder og trusler

3. september 2020. Energistyrelsen planlægger at etablere såvel Thor som Hesselø havvindparkerne mere eller mindre parallelt. Dette skaber både fordele og ulemper for såvel myndigheder som bydere, underleverandører m.v. Vi giver status på de to projekter samt en vurdering af muligheder og trusler i de parallelle projektforløb. Artiklen på engelsk kan læses her: Two major offshore wind farms at a time – pros and cons.

Baltic Pipe-projektet: status

1.september 2020. Baltic Pipe-projektet er et af de største infrastrukturprojekter i Danmark for tiden. For nylig besvarede den ansvarlige minister spørgsmålet om det er muligt at standse projektet, og vi har benyttet lejligheden til at give en status på projektet. Notatet på engelsk kan læses her: Article – status on the Baltic Pipe project.

Nye vilkår for geotermi-tilladelser?

25. august 2020. Energistyrelsen præsenterede 24. august oplæg til nye vilkår i geotermilicenser på et orienteringsmøde i København. Vi har udarbejdet en opsummering af baggrund for og indhold af de foreslåede ændringer, der kan læses her: Article – new rules on geothermal licensing.

What should companies do if they have claims against a bankrupt tortfeasor?

18 august 2020. We have prepared an article which provides options for companies which have a claim against a bankrupt tortfeasor and discusses Section 95 of the Insurance Contracts Act, which gives creditors the right to raise a claim directly against a tortfeasor’s insurer. It is important to note that the right granted is forfeited if the applicable deadlines are not met. Read more: What_should_companies_do_if_they_have_claims_against_a_bankrupt_tortfeasor

Energiøer og offshore vind i Danmark

10. juli 2020. Regering og folketing har planer om at etablere 3 offshore vindparker og 2 energiøer i Danmark inden for de næste 10 år. Det er store investeringer, der kræver minutiøs planlægning og et samlet overblik over energiproduktion og -forbrug i både Danmark og omliggende lande. Vi forsøger at give baggrund, planer og vores vurdering heraf i en artikel, der kan læses her: Article – wind farms and energy islands.

Produktionstilladelser til olie og naturgas

8. juni 2020. Mens regeringen overvejer fremtiden for den 8. udbudsrunde i Danmark, har Klima-, Energi og Forsyningsministeren klargjort reglerne for tildeling af tilladelser til produktion af olie og naturgas i medfør af undergrundsloven. Vi har på engelsk lavet et kort notat med baggrunden for, og indholdet af, ministerens klargøring. Notatet kan læses her: Article – Production permits for oil and gas.

81,5 mio. kr. til dækning af risici ved geotermiboringer

26. maj 2020. I 2016 påbegyndtes implementeringen af den særlige risikoafdækningsordning for geotermiboringer. WSCO havde forud herfor udarbejdet to ekspertrapporter til Energistyrelsen til brug for ordningens etablering, blandt andet i samarbejde med WellPerform ApS, GEUS og det daværende Dansk Fjernvarmes Geotermiselskab. Der er i dag 81,5 mio. kr. statslige midler i ordningen. Energistyrelsen har i den forgangne uge offentliggjort vejledning og ansøgningsskema, så rettighedshavere af geotermitilladelser kan bruge ordningen til at minimere risikoen ved geotermiboringer, og vi har udarbejdet et kort notat om baggrund og status for ordningen: Artikel – Geotermiordningen maj 2020.

Update på planerne om “energi-øer” i Danmark

25. maj 2020. Regeringen har nu fremlagt sine planer for to energi-øer i Danmark, og vi har udarbejdet en kort briefing-note der gennemgår baggrund og indhold samt perspektiverne på denne politiske beslutning. Notatet kan læses her: Article – Update on energy islands in Denmark.

Unloading trailers: who bears responsibility under the CMR?

20. maj 2020. A recent Maritime and Commercial Court case examined a claim for damage to goods during unloading under the Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road (CMR). The court found that the CMR carrier was liable for damage caused during unloading performed by the driver irrespective that it had been agreed that the consignee should unload the trailer, cf. Section 5(4) of the NSAB, as this regulation cannot be interpreted to mean that, as far as carriage of general cargo is concerned, the consignee must locate its goods among other cargo and unload them from where they have been stowed on the trailer, but rather that the carrier must present the goods for unloading in such a manner that the consignee has immediate access to unload them from the trailer. Unloading trailers who bears responsibility under CMR

Ny dom om værnetingsaftaler i lystbådsforsikringer

19. maj 2020. Ny dom fastslår, at værnetingsklausuler gyldigt kan aftales i lystbådsforsikringer, selvom der er tale om forbrugerforhold og selvom aftalen indebærer, at retssag skal anlægges i forsikringsselskabets hjemland. I en ny dom slås det fast, at en privat forsikringstager (EU-borger), der køber en bådforsikring i et andet EU-land, er bundet af en værnetingsaftale i forsikringsbetingelserne. En retssag om forsikringsdækning skal derfor anlægges i overensstemmelse med værnetingsaftalen, hvilket oftest vil være ved en domstol i forsikringsselskabets hjemland. WSCO Advokater har nu vundet 2 sådanne sager om værneting på vegne af udenlandske forsikringsselskaber. Om værneting i sager om forsikringer tegnet i udlandet.docx

Møderet for Landsretten

19. maj 2020. Vores partner, Bo Sandroos, har i dag, efter 1 1/2 dag i Sø- og Handelsretten og en veloverstået procedure i en spændende sag, opnået møderet for Landsretten. Vi ønsker Bo tillykke med møderetten i dag.

Hvem er efter NSAB 2015 ansvarlig for skade, der opstår under losning af stykgods fra traileren? –
Ny Sø- og Handelsretsdom om ansvarsfordelingen mellem ordregiveren og fragtføreren

8. maj 2020. CMR-loven indeholder ikke regler om opgavefordelingen vedrørende lastning af losning og godset, men det følger af NSAB 2015, § 5, stk. 4, at det påhviler ordregiveren at sørge for læsning og losning af godset. Sø- og Handelsretten har i en ny dom taget stilling til ansvarsfordelingen ved skade, der opstår i forbindelse med læsning af stykgods, hvor både fragtføreren og modtageren deltager i aflæsningen. Hvem er efter NSAB 2015 ansvarlig.

Jesper Windahl recommended by Who’s Who Legal 2020

5. maj 2020. We are delighted to see that Jesper Windahl has been recommended by Who’s Who Legal in its recent rankings who has recognized Jesper for his work in the transport & shipping sectors. Many thanks to clients, colleagues and peers for all the support which is much appreciated. Læs mere. 

WSCO recognized by the Legal 500

17. april 2020. We are very pleased to see that WSCO has again been recognized for its work and ranked in our key sectors, Shipping & Transport and Energy in the 2020 edition of the Legal 500 that has just been published. Read more.

Muligheder for kompensation som følge af Covid-19 tab

17. april 2020. Der er på nuværende tidspunkt en række muligheder for at søge kompensation for blandt andet lønomkostninger samt faste omkostninger for virksomheder, der er berørt af corona-krisen. Vi har udarbejdet en kort oversigt over mulighederne, der kan læses her: Covid-19 compensation schemes in Denmark.

Ny kollega i WSCO

15. april 2020. Advokatfuldmægtig Christian Otken er tiltrådt hos WSCO pr. 1. april 2020. Vi er glade for at Christian er blevet en del af vores hold på 3 advokater og 2 fuldmægtige og ser meget frem til samarbejdet. Du kan læse mere om Christian her: Ny kollega i WSCO

Cargo claim heard in Denmark despite exclusive jurisdiction agreement referring to High Court in London

8 April 2020. The Danish High Court has recently decided a despite as to whether legal proceedings against a Danish shipping company, which had contracted to carry containers from China to Copenhagen, could proceed in Denmark irrespective of the fact that the claimant and the shipping company had agreed that the dispute should be heard exclusively by the UK High Court. The Danish High Court decided that the case could nevertheless be heard in the substance by the Danish courts. Read more: Cargo claim heard in Denmark despite exclusive jurisdiction agreement referring to High Court in London

Virkning af force majeure på arbejdstidsreglerne

27. marts 2020. Arbejdstilsynet har den 15. marts meddelt, at Covid 19-pandemien må betragtes som force majeure i Danmark i henhold til reglerne om arbejdstid i arbejdsmiljøloven. Dette har særlig betydning for hviletid. Vi har udarbejdet en kort oversigtsartikel om virkningen heraf, og artiklen kan læses her: Article – force majeure effect on working hours.

Forslag til lov om klima – forsinkelser grundet corona-virus

27. marts 2020. Der blev den 26. februar 2020 fremsat forslag til en ny lov om klima, men behandlingen af lovforslaget er blevet forsinket på grund af den globale Covid 19-pandemi der også har ramt Danmark. Vi har lavet en briefing note om lovforslaget, hvad forsinkelsen kan komme til at betyde, og i øvrigt hvordan corona-virussen påvirker erhvervslivet. Vores artikel er primært rettet mod vore udenlandske klienter men kan også være af interesse for alle i Danmark. Artiklen kan læses her: Article – Climate Act delays due to the corona virus.

Retssag kunne føres imod dansk rederi i Danmark, uanset at der var indgået aftale om, at tvister skulle afgøres ved High Court i London

21. marts 2020. Østre Landsret har den 25. februar 2020 truffet afgørelse i en sag om, hvorvidt et dansk rederi, der havde påtaget sig at udføre søtransport af containere fra Kina til Danmark, kunne sagsøges i Danmark, selvom der mellem kravstilleren og rederiet var indgået aftale om værneting ved High Court i London. Østre Landsret bestemte at sagen, uanset værnetingsaftalen, kunne føres imod rederiet i Danmark. Læs mere: Retssag kunne føres imod dansk rederi i Danmark, uanset at der var indgået aftale om, at tvister skulle afgøres ved High Court i London.

Transmission – nøglen til udbygning af offshore vind

13. februar 2020. Det har længe været kendt at en væsentlig faktor i udbygningen af offshore vind vil være transmissionskapacitet. Den nuværende infrastruktur vurderes ikke at være tilstrækkeligt og nye projekter vil være nødvendige for at udnytte produktionen fra offshore vind optimalt. Vi har lavet en oversigtsartikel omkring problemstllingen, der kan læses her: Article – infrastructure is key to offshore wind.

WSCO søger advokater/advokatfuldmægtige

Januar 2020. WSCO søger kandidater med gode juridiske kundskaber, engagement, åbenhed og et kompromisløst fokus på klientens interesser. Du kan læse mere om stillingerne her: Advokatfuldmægtige og yngre advokater januar 2020.

Seminar i Hamborg den 9. marts 2020 om shipping, offshore og forsikring

24. januar 2020. WSCO afholder i samarbejde med advokatfirmaerne Selmer (Norge) og Morssing & Nycander (Sverige) vores årlige Nordic-German Law Seminar i Hamborg mandag den 9. marts 2020 fra kl. 15. Der bliver 5 faglige indlæg med fokus på shipping, offshore, forsikring og voldgift med en efterfølgende reception i de smukke omgivelser. Seminaret er gratis og afholdes traditionen tro på Hotel Atlantic Kempinski i Hamborg. Fuldt program og flere detaljer kan ses på arrangementets hjemmeside, hvor der også kan ske tilmelding. Vi ser frem til at byde velkommen i Hamborg!

Overgangen fra udbygning til produktion i offshore energi-projekter

23. januar 2020. Overgangen fra byggeprojekt til drift og produktion er en af de mest kritiske faser i både olie- og gasprojekter og i offshore vind-projekter. Vi har udarbejdet en oversigtsartikel med de vigtigste typer af forhold der skal addresseres i denne kritiske overgangsfase. Forholdene omfatter kontrakter, myndighedskoordinering, interne forhold i ejerkredsen og HR- og datakontrol. Artiklen på engelsk kan læses her: Final commissioning and initial start-up.

Theft of tobacco from trailer not covered under cargo insurance as transport had not commenced

22. januar 2020. The Maritime and Commercial Court recently examined whether the theft of tobacco products was covered under the cargo policy agreed between a wholesaler and a carrier and whether the wholesaler’s insurer was liable. It is clear from the judgment that cargo insurance coverage under the Danish Extended Conditions requires that the transport of insured goods commences immediately after loading onto the means of transport has taken place. Theft of tobacco from trailer not covered under cargo insurance as transport had not commenced

Transportaftalens betydning for transportøransvaret ved færdselsuheld

9. januar 2020. Det er uafklaret, hvordan forholdet mellem transportaftalens bestemmelser og færdselslovens regler skal bedømmes ved transportskade, der skyldes færdselsuheld. Advokat Jesper Windahl har den 9. januar 2020 i Ugeskrift for Retsvæsen (UfR 2020B.11) udgivet en artikel om problemstillingen. I artiklen konkluderes følgende: “Transportørens ansvar for transportskade som følge af færdselsuheld skal bedømmes efter færdselslovens § 101, der er en særlig deliktsretlig regel, der finder tilsvarende anvendelse i kontraktsforhold. Det objektive ansvar, der følger af bestemmelsen, kan ikke fraviges ved aftale mellem transportøren og transportkunden. Det må derimod lægges til grund, at aftalte transportvilkår, der følger af NSAB 2000/2015 eller CMR-reglerne vedrørende erstatningsudmåling, ansvarsbegrænsning mv. kan vedtages som kontraktsgrundlag og skal lægges til grund, når sager om transportørens ansvar for transportskade skal behandles.Transportaftalens betydning for transportøransvaret ved færdselsuheld

Temperature deviation and gross negligence under CMR

8. januar 2020. A recent Maritime and Commercial Court decision concerned carrier liability for temperature damage to a consignment of pharmaceuticals. The court’s judgment signals that carriers must make quick decisions and implement actions to respond to temperature alarms in order to avoid unlimited liability. Temperature deviation and gross negligence under CMR

Ny bekendtgørelse om adgang til opstrøms naturgasrørledninger

6. januar 2020. Der er udstedt en ny, revideret bekendtgørelse om tredjepartsadgang til opstrøms naturgasrørledninger i Danmark. Bekendtgørelsen træder i kraft 1. januar 2020. Vi har udarbejdet en artikel med oversigt over ændringerne og reglerne for tredjepartsadgang inden for naturgas, der kan læses her: Third-party access to upstream natural gas pipelines.