Sø- og transport

Danmark er en af verdens førende skibsfartsnationer, og en betydelig tonnage kontrolleres og opereres fra Danmark.

WSCO er internationalt kendt og anerkendt som en førende leverandør af juridiske ydelser til den maritime industri.

Firmaets advokater har i mange år rådgivet shipping- og transportbranchen om ansvars- og kommercielle forhold og bistået i transaktioner vedrørende drift af skibe og udøvelse af anden transport- og logistikvirksomhed.

Konfliktløsning af sø- og transportsager er en af vores kernekompetencer. Vores advokater har ført flere hundrede retssager om shipping, sø- og transportforhold, herunder adskillige principielle sager og om betydelige værdier, for Sø- og Handelsretten, Højesteret og for nationale og internationale voldgiftsretter.

Vores rådgivningsposition inden for søforsikring er baseret på omfattende erfaring fra arbejde i P&I-forsikringsbranchen og et mangeårigt og omfattende samarbejde med klienter vedrørende transport- og marineforsikring.

Firmaet samarbejder løbende med udenlandske advokatfirmaer for at sikre vores klienter den bedste tilrettelæggelse og løsning af deres internationale shipping- og transportsager. Vores klienter omfatter bl.a. danske og udenlandske forsikringsselskaber, P&I- og Hull-klubber, rederier, befragtere, operatører, speditions- og transportvirksomheder, bunkersleverandører, mæglere, pengeinstitutter samt industri- og erhvervsvirksomheder.