Global handel

WSCO har omfattende erfaring med rådgivning inden for globale kontrakter og transaktioner.

Globale kontrakter vedrørende levering af varer eller tjenesteydelser giver anledning til en række særlige spørgsmål, herunder vedrørende udenlandsk ret, kontraktkoncipering, Incoterms, sikkerhedsstillelse, lovvalgsspørgsmål, told, sanktioner og embargoregler.

Vores sagsområder omfatter:

  • Global handel med varer og produkter
  • Projekter omkring produktionsanlæg
  • Udviklings- og etableringsprojekter
  • Investering og finansiering
  • Incoterms
  • Agent- og forhandleraftaler
  • Remburs
  • Retssager i udlandet
  • Internatonal fuldbyrdelse af domme.

Vi har igennem mange år udviklet en stærk kompetence på det internationale privat- og procesretlige område. Vi udgiver løbende i tilknytning hertil artikler i fagtidsskrifter og bøger om disse emner. Vi kan hurtigt sikre kompetent juridisk rådgivning om udenlandsk ret samt bistand i sager i udlandet, når det er nødvendigt.