Entreprise

WSCO er et specialiseret advokatfirma med betydelige kompetencer inden for entrepriseret.

Vi bistår og rådgiver offentlige og private klienter inden for alle faser og alle aspekter af entreprise som udbud/tilbud, udarbejdelse og deltagelse i forhandling af kontrakter, risikoanalyse og -styring, forsikringsforhold, projektafvikling, konfliktforebyggelse og konflikthåndtering, behandling af krav (claims management), tvister før, under og efter byggeriets aflevering samt bevissikring i form af syn og skøn.

Firmaets klienter omfatter bl.a. kommunale, professionelle og private bygherrer, rådgivere (arkitekter, ingeniører og byggesagkyndige), entreprenører og materialeproducenter/-leverandører. Vi bistår desuden også ejerforeninger.

WSCO bistår endvidere købere i forbindelse med erhvervelse af fast ejendom samt lejere og udlejere i forbindelse med (ud-)lejning af fast ejendom. Vi fører desuden retssager og sager i øvrigt vedrørende fast ejendom, herunder hegnssager, plansager, sager vedrørende byggetilladelser, stormflodssager samt syn og skøn.