Behandling af persondata

Når der indgås aftale med WSCO om rådgivning eller anden juridisk assistance, vil din henvendelse og de tilhørende oplysninger blive opbevaret på sagen, ligesom identitetsoplysninger vil blive benyttet til brug for vores overholdelse af reglerne om forebyggelse af hvidvask m.v. samt ved tjek af mulige interessekonflikter, jf. neden for.

Ved tilmelding til nyhedsbreve eller arrangementer modtager vi kontaktinformation i form af e-mailadresse og navn. Vi bruger kontaktinformationen til at gennemføre arrangementet og udsende nyhedsbreve. Der kan også ske opbevaring og registrering af virksomhedsnavn og adresse samt personens titel.

Oplysningerne behandles altid fortroligt og vil ikke blive videregivet til tredjemand med mindre du udtrykkeligt har givet samtykke til det.

Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbreve eller bede om at dine data hos os korrigeres eller slettes.

Vi kan dog være forpligtet til at gemme visse oplysninger i henhold til lovgivningen. For eksempel er vi underlagt lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme der forpligter os til at indsamle og opbevare klienters identitetsoplysninger i fem år.

Du kan altid få oplyst hvilke oplysninger om dig vi ligger inde med.

Du er også velkommen til at kontakte os såfremt du har spørgsmål til vores politik for behandling af persondata.

Henvendelse kan ske pr. mail til den ansvarlige partner i WSCO eller til info@wsco.dk. Skriv gerne ”Privatlivspolitik” i emnefeltet ved skriftlig henvendelse til os.