Forretningsbetingelser

Nærværende FORRETNINGSBETINGELSER (02-21) er gældende for enhver opgave, som WSCO Advokatpartnerselskab varetager, medmindre andet er skriftligt aftalt.