Forretningsbetingelser

Nærværende Forretningsbetingelser (04-2016) er gældende for enhver opgave, som WSCO Advokatpartnerselskab varetager, medmindre andet er skriftligt aftalt.