SKAT´s særlov – forældelsesfrist på 9 år

11. december 2015: Den 12. november 2015 vedtog Folketinget, at sætte den 3 årige forældelse ud af kraft for gæld til det offentlig.

Advokat Jens Peter Fabricius tager i det følgende et kritisk blik på loven, der medfører ulige konkurrence mellem offentlige og private kreditorer. Nyhed 11-12-2015