2021

WSCO Recommed as a leading Danish law firm by the Legal 500

14. april 2021. We are very delighted to see that our Energy and Shipping & Transport practice groups have today been rated by the Legal500 between the leading practices in Denmark. Many thanks to our clients, colleagues and peers for recommending us. Read more.

Ny Sø- og Handelsretsdom af 5. marts 2021:  CMR-ansvar: Anerkendelsessøgsmål i Holland om ansvar for tyveri udelukkede en retssag i Danmark

11. april 2021. Ved en ny dom har Sø- og Handelsretten taget stilling til, om Bruxelles-I forordningens (Rådets forordning (EU) nr. 1215/2012bestemmelser i Art. 30 om litis pendens finder anvendelse inden for CMR-konventions område, og om at negativt anerkendelsessøgsmål anlagt ved en hollandsk domstol, der har kompetence efter CMR-konventionen, kan udelukke, at logistikoperatørens ordregiver kan anlægge et søgsmål imod logistikoperatøren i Danmark med påstand om betaling af en ubegrænset erstatning for tyveri. Anerkendelsessøgsmål i Holland om ansvar for tyveri udelukkede en retssag imod fragtføreren i Danmark

Court rules that parking of goods trailer on lit roadside constitutes gross negligence

27. januar 2021. The Maritime and Commercial Court recently determined whether a Danish carrier was liable for the theft of €172,000 worth of toys which had been stolen from a subcarrier’s trailer while it was parked at night. In its decision, the court considered whether the parking spot complied with the safety arrangements set out in the transport agreement. Read more: Court rules that parking of goods trailer on lit roadside constitutes gross negligence

8. udbudsrunde inden for olie og gas er nu formelt aflyst

27. januar 2021. Klima-, Energi- og Forsyningsministeren har nu formelt aflyst den 8. udbudsrunde i Danmark, ved et brev til den enlige, tilbageværende ansøger. Vi har lavet en kort nyhedsbriefing der kan læses her: Article – 8th oil and gas round now formally cancelled.

Court finds that charter agreement was binding despite failure to perform conditional test of vessel

20. januar 2021. The Maritime and Commercial Court recently ruled that a charter agreement was binding on a charter even though a conditional test of the vessel was not performed. It follows from the decision that in cases where a charter agreement is conditional on performing a sub-charter’s inspection or push test, the reservation may not lead to the agreement being non-binding if the test in question is not performed due to the sub-charterers circumstances. Read more. Court finds that charter agreement was binding despite failure to perform conditional test of vessel

Energiø – de første koncepter for udbygning

19. januar 2021. To aktører inden for vedvarende energi, Ørsted og VindØ-konsortiet, har præsenteret deres første konceptuelle tanker for en energiø i Nordsøen. De to aktører er enige om slutmålet – mest mulig vedvarende energi for pengene til ibrugtagning inden 2030, men ellers er der betydelige forskelle. Vi har lavet et kort resumé på engelsk, der kan læses her: Article – energy island – what will it be like. De to præsentationer, der blev givet til Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg kan ses her: Ørsted presentation 14-01-2021, og VindØ konsortium presentation 14-01-2021.

Jesper Windahl recommended by Who’s Who Legal 2021

12. januar 2021. We are delighted that Jesper Windahl has been recommended by Who’s Who Legal in its recent rankings who has recognized Jesper for his work in the transport & shipping sectors. Many thanks to clients, colleagues and peers for all the support which is much appreciated. https://whoswholegal.com/jesper-windahl

Ny Sø- og Handelsretsdom af 17. december 2020: Groft uagtsomt at parkere trailer med legetøj om natten i en oplyst vejside i et industriområde i UK iht. en transportaftale

8. januar 2021. Sø- og Handelsretten har i en ny dom taget stilling til, om et tyveri af legetøjsprodukter fra en trailer, der var parkeret i en vejside i England i forbindelse med CMR-transport, kunne anses at skyldes grov uagtsomhed.  Af hensyn til køre- hviletidsreglerne parkerede en undertransportør traileren i en vejside i et industriområde om natten, idet undertransportøren ikke kunne finde en mere sikker plads. Sø- og Handelsretten kom frem til, på grundlag af en fortolkning af transportaftalen,  at skaden måtte anses skyldes grov uagtsomhed, jf. CMR-lovens § 37. Læs mere: Parkering med trailer med legetøj om natten i en oplyst vejside