2018

“Hoppepligten”: leverandørens pligt til at iværksætte ændringsordrer under offshorekontrakter

19. december 2018. Et par nylige sager har highlightet en leverandørs forpligtelse til at gå i gang med nyt arbejde, der er bestilt af kunden under en eksisterende kontrakt, uanset parterne ikke er enige om ændringsordrens påvirkning af pris, tid eller andre betingelser i kontrakten. Vi har udarbejdet en kort artikel om denne ofte forekommende problemstilling i offshorekontrakter, der i den norske sektor omtales som “hoppepligten”: Artikel – Hoppepligten.

Ny Sø- og Handelsretsdom af 28. november 2018: Spørgsmål om skibsmægler var ansvarlig for mulig bunkerolieforurening fra skib under Bunkeroliekonventionen

11. december 2018. Med Bunkerskonventionen (International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage) af den 23. marts 2001 er indført et objektivt ansvar for forureningsskade forvoldt af bunkerolie. Dette objektive ansvar påhviler efter konventionen en række personer, der er involveret i skibets drift, herunder skibets “manager” og “operator”. Med dommen fastslog Sø- og Handelsretten, at en befragtningsmægler eller kommerciel manager der ikke er beskæftiget med skibets operationelle drift i teknisk forstand, men alene er engageret med henblik på at tilvejebringe laster / kommercielle kontrakter til skibet, falder uden for definitionen af de ansvarlige ansvarssubjekter iht. konventionen og sølovens § 183. Spørgsmål om skibsmægler var ansvarlig for mulig bunkerolieforurening fra skib under Bunkeroliekonventionen.

Parties facilitating financing in shipping industry must consider law of transferor’s domicile

15. november 2018. A recent Maritime and Commercial Court case concerned two Danish OW Bunker companies that had given a foreign bank security against their ordinary claims and subsequently became subject to insolvency proceedings. The judgment stressed that parties facilitating financing in the shipping industry must consider the law of the transferor’s domicile and undertake due diligence in accordance with this law in order to protect their interests in the event of the transferor’s insolvency. Read more: Parties facilitating financing in shipping industry

WSCO bidrager med nyt kapitel om minedrift i Grønland for “International Comparative Legal Guide – Mining Law 2019”

13. november 2018. WSCO’s advokater har bidraget med et kapitel vedrørende regler og standarder for kommerciel minedrift i Grønland. Kapitlet kan læses her: Mining Law 2019 Chapter 11-Greenland.

Undergrundsloven: ny lovbekendtgørelse

9. november 2018. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet har udstedt en ny konsolideret undergrundslov, der samler ændringer til loven siden seneste lovbekendtgørelse i 2011. Vi har udarbejdet et kort notat med relevante links m.v. på engelsk og som kan ses her: Article – consolidated Subsoil Act.

Danish Maritime and Commercial Court decided that it cannot issue injunctions to arrest vessels outside Denmark for unpaid bunkers

12 September 2018. In a recent Maritime and Commercial Court case concerning liability for unpaid bunkers following a charterer’s insolvency, the bunker supplier submitted that the question of whether a vessel can be arrested outside Danish jurisdiction must be decided as a general rule in accordance with the laws and by the courts of the jurisdiction where the arrest is made. The court found that it had  neither pursuant to the Danish Administration of Justice Act nor from any other legal sources any legal basis to set aside the arrest of a vessel effectuated in Argentina as unlawful under Danish law. Read more: Danish_courts_cannot_issue_injunctions_to_arrest_vessels_outside_Denmark_for_unpaid_bunkers

WSCO has advised Federal Government of Canada in connection with its purchase of three icebreakers in a transaction valued at US$ 274 million.

10 September 2018. WSCO has advised the Federal Government of Canada in connection with the closing of a transaction involving the purchase of three medium AHTS icebreakers, Tor Viking, Balder Viking and Vidar Viking. The purchase forms part of the Federal Government’s strategy to renew the Canadian Coast Guard’s aging fleet.  The transaction was closed 5 September at the offices of WSCO. The vessels were prior to closing registered in the Norwegian Ordinary Ship Register and will now be registered with the Canadian Ship Register. The seller is a subsidiary of Viking Supply Ships AB, a Swedish listed ship owning company serving principally the offshore industry.

CMR carrier not liable for theft of tobacco products from trailer

3 September 2018. In a recent Maritime and Commercial Court decision the court found that a CMR-carrier was free of any liability for loss caused due to theft of a consignment of tobacco-products during carriage from Denmark to Spain as the road carrier had not been provided with details of the slot time for delivery. CMR_carrier_not_liable_for_theft_of_tobacco_products_from_trailer

Ny Sø- og Handelsretsdom af 23. august 2018: Danske domstole kunne ikke forbyde arrest i skib i udlandet

30. august 2018. Et dansk rederi havde overladt brugen af to bulkskibe til en befragter, og befragteren foretog indkøb af bunkersolie til skibene hos en dansk bunkersleverandør. Da befragteren efterfølgende gik konkurs søgte bunkersleverandøren betaling hos rederiet, der efter dansk ret ikke hæftede for betalingen. For at søge at undgå arrest i skibene anlagde rederiet retssag ved Sø- og Handelsretten imod bunkersleverandøren, og Sø- og Handelsretten skulle tage stilling til betydningen af dette søgsmål for bunkersleverandørens mulighed for at foretage arrest, herunder i Argentina, hvor et af skibene var blevet arresteret. Danske domstole kunne ikke forbyde arrest i skib i udlandet

Ny dom fra UK:  Olie- og gasselskab kunne ikke anvende force majeure bestemmelse til at opsige riglejekontrakt

17. august 2018. Et internationalt olie- og gasselskab havde indgået langtidslejekontrakt om leje af en olieborerig til brug på en række olie- og gasfelter i Ghana, hvor selskabet var operatør. Som følge af en tvist mellem Ghana og Elfenbenskysten vedrørende grænsedragning på kontinentalsoklen blev der dekreteret et midlertidigt borestop i de områder, som var berørt af tvisten. Olie- og gasselskabet opsagde herefter riglejekontrakten med henvisning til force majeure. Commercial Court, London fandt, at selskabet ikke kunne anvende force majeure bestemmelsen, da det dekreterede borestop ikke kunne anses som den egentlige årsag til, at boreriggen ikke kunne tilbydes arbejde. Læs mere: Force majeure – fortolkning – offshore.

Ny Sø- og Handelsretsdom:  CMR-fragtfører ikke ansvarlig for tyveri af tobaksprodukter fra trailer under natparkering

9. juli 2018. En dansk tobaksproducent indgik aftale med en dansk fragtfører om vejtransport af tobaksvarer fra Danmark til bl.a. Spanien. Transporten blev udført af en underfragtfører, der foretog overnatning med traileren på en tankstation ved Leganes i Spanien for at afvente en angivet ”slottid” for levering, efter at underfragtføreren var blevet afvist hos modtageren. Tankstationen var indhegnet og oplyst. Om natten blev traileren skåret op, og der blev stjålet tobaksvarer fra traileren. Sagen vedrørte spørgsmål om ansvar for tyveriet af tobaksvarerne. CMR-fragtfører ikke ansvarlig for tyveri af tobaksprodukter fra trailer under natparkering

Maritime and Commercial Court finds that stevedore contract exists despite lack of written instructions

27 June 2018. A manufacturer of wind turbine equipment instigated court proceedings before the Maritime and Commercial Court against a port terminal for damage to wind turbine blades. It follows from the judgment that a contract for the performance of stevedore work, including storage, can be deemed to exist irrespective of the fact that no written instructions or booking from a principal has been issued or received. Maritime_and_Commercial_Court_judgment.

Ny Sø- og Handelsretsdom: Stevedoreopgave anset for omfattet af DHAB 2007 uanset manglende henvisning til bestemmelserne  

12. juni 2018. Sø- og Handelsretten har i en dom fastslået, at en aftale om udførelse af en stevedoreopgave, herunder vedrørende oplagring, kan anses at være indgået, uanset, at der ikke foreligger et skriftligt opdrag/instruks fra en ordregiver, og at bestemmelserne i DHAB 2007 kan komme til anvendelse i et sådant tilfælde, uanset at der ikke er henvist til disse betingelser mellem parterne. Stevedoreopgave anset for omfattet af DHAB 2007 uanset manglende henvisning til bestemmelserne

Er myndighedernes vejledninger juridisk bindende for virksomheder m.v.?

1. juni 2018. I vores nyhedsbrev har vi tidligere rapporteret om en række opdaterede vejledninger fra Arbejdstilsynet vedr. sikkerhed og sundhed inden for offshore olie- og gasaktiviteter. Spørgsmålet er siden blevet rejst, om vejledninger udstedt af en offentlig myndighed er juridisk bindende for virksomheder og borgere. Svaret på det spørgsmål besvares normalt med et nej, men der er vigtige nuancer at være opmærksom på. Vi har udarbejdet et kort notat der behandler spørgsmålet: Er vejledninger juridisk bindende.

Vi søger stud.jur til international erhvervsret

23. maj 2018. Du er netop påbegyndt kandidatuddannelsen, og har en brændende interesse for firmaets internationale arbejdsområder, herunder især transportret, søret og energi- og offshore. Du skal have et højt fagligt niveau, med stærke kompetencer indenfor især de formueretlige discipliner. Der lægges vægt på din skriftlige fremstillingsevne og evne til at arbejde struktureret og i et højt tempo med flere forskellige sagstyper og opgaver. Da størstedelen af kontorets sager har et internationalt islæt, er stærke engelskkundskaber af stor betydning. Læs mere og se stillingsopslag.

Seminar i Esbjerg 9. maj om olie og gas i Norge

3. maj 2018. WSCO afholder den 9. maj 2018 et miniseminar i Esbjerg om mulighederne for danske leverandører på den norske olie- og gasmarked, den nuværende kontraktspraksis samt etablering af virksomhed i Norge. En norsk advokat, pwc, Welltec samt advokater fra WSCO holder oplæg. Invitationen med program og detaljer for tid, sted og tilmelding kan ses her: Invitation til gå hjem møde 9 maj 2018.

Danish High court rules on significance of CIF clause to jurisdiction dispute

18 April 2018. The Danish High Court recently decided in favour of a Danish cost insurance and freight (CIF) seller in a jurisdiction dispute involving a Czech buyer. The court found that a CIF clause agreed under the International Commercial Terms 2010 stipulated that the place of delivery under the contract was located in Denmark and that the Danish court seized, on that basis, enjoyed jurisdiction under the EU Brussels I Regulation. Read more: High_court_rules_on_significance_of_CIF_clause_to_jurisdiction_dispute

Shipping, Offshore and Insurance seminar 2018 in Hamburg

23 March 2018. The law firms of WSCO, Copenhagen and Morssing & Nycander, Stockholm, cordially invite you to the Shipping, Offshore and Insurance seminar 2018 in Hamburg. The seminar integrates German, Swedish and Danish law and business in particular related to maritime transport and offshore. The seminar covers legal presentations concerning offshore contracts and operations, liability under maritime law, insurance and arbitration. Read invitation: Invitation – Hamburg Seminar 2018

Ny Højesteretsdom: Sag kunne anlægges imod hollandsk frysehus i Danmark, jf. Bruxelles I-forordningens Art. 8, stk. 1 –  Sø- og Handelsrettens dom ændret

19. marts 2018. Højesteret fastslog, at en retssag imod en dansk fragtfører og et hollandsk fryselager kunne behandles samlet i Danmark, og at der derfor var værneting i Danmark for sagen imod fryselagret, jf. Bruxelles I-forordningens Art. 8(1), uanset at sagerne skulle afgøres efter regler om ansvar inden for henholdsvis uden for kontraktsforhold samt efter forskellige landes retsregler. Læs mere her:  Ny Højesteretsdom

Question of jurisdiction for claim against carrier under Brussels I Regulation revisited

23. februar 2018. The Danish Supreme Court recently decided a case on appeal from the Maritime and Commercial Court concerning whether the latter had jurisdiction to hear proceedings that a Danish seller had brought against a Dutch terminal and a Danish carrier following a lost food consignment pursuant to Article 8(1) of the Brussels I Regulation. The Supreme Court reversed the Maritime and Commercial Court’s decision and found that the conditions for applying Article 8(1) had been fulfilled. Read more: Question_of_jurisdiction_for_claim_against_carrier_under_Brussels_I_Regulation_revisited

Kursus i reglerne for olie og gas i Nordsøen

20. februar 2018. Vi inviterer til et interaktivt kursus i reglerne for olie og gas i den danske del af Nordsøen. Kurset afholdes torsdag den 12. april 2018 i vores kontor i København og dækker alle relevante emner inkl. de seneste ændringer til reglerne der trådte i kraft 1. januar 2018. Se program og yderligere detaljer i denne brochure: Danish oil and gas law 2018.

International Comparative Legal Guide – Oil & Gas – kapitler om Danmark og Grønland

19. februar 2018. WSCO har udarbejdet to kapitler i publikationen ICLG – Oil and Gas 2018, der giver et godt og opdateret overblik over reguleringen af olie og gas i en række lande og jurisdiktioner. WSCO er fast bidragsyder til kapitlerne om reguleringen af olie og gas i Danmark og i Grønland. De to kapitler kan læses her: Danmark. Grønland.

Norwegian Continental Shelf – Sale of E&P companies – Decommissioning Liability for Share Sales.

10. februar 2018. A regime of alternative liability for a seller of an offshore oil & gas production asset for costs associated with future decommissioning was introduced on the Norwegian Continental Shelf in 2009 with certain revisions having been introduced subsequently. In Denmark, a regime by and large modelled on the Norwegian approach was enacted in 2015, cf. § 29 a of the Danish Subsoil Act. Recently, as a follow-up on a letter from the Norwegian Ministry of Petroleum and Energy (MPE) has introduced new conditions. Read more: Sale of E&P companies – Decommissioning Liability for Share Sale – NCS.

Gå-hjem-møde om tendenser, muligheder og udvikling inden for transport og forsikring.

7. februar 2018. WSCO indbyder til et spændende gå-hjem-møde, hvor forsikringsmægler Albert Stilling, advokat (H) Jesper Windahl og adv. fm. Rósing Rasmussen vil gennemgå nye tendenser, muligheder og udvikling inden for transport og forsikring. Emnerne vil være følgende med mulighed for spørgsmål og diskussion:
Kan speditøren ifalde produktansvar og dækker forskringen ?
Hvilke muligheder har speditøren for at fraskrive sig ansvaret for transportskade ?
Transportforsikring – Handelsaftalens betydning og dækning af transportskader. Har det betydning for speditørens forsikringdækning, hvis vognmanden ikke har CMR-forsikring. Læs mere og tilmelding: WSCO-Seminar-22 februar 2018

Court examines whether liability for damage to cargo can be limited to $500 per package

7. februar 2018. A recent Maritime and Commercial Court case concerned liability for damage to a container transported from Denmark to the United States. The bill of lading included a network liability clause which limited liability to $500 per package when damage or loss occurred during sea carriage or where the damage occurred could not be localised. The court found that the damages had been caused during the land transport leg in the United States and therefore the carrier’s liability could not be limited. Court examines whether liability for damage to cargo can be limited to 500 per package

Lov på vej om forretningshemmeligheder

29. januar 2018. Regeringen har den 10. januar fremsat forslag til lov om beskyttelse af forretningshemmeligheder. Lovforslaget forventes vedtaget i indeværende folketingssamling til ikrafttræden 3. maj 2018 og vil få betydning for alle erhvervsvirksomheder i Danmark. Læs vores baggrundsnotat, med vurdering af betydningen af reglerne, her: Forslag til lov om forretningshemmeligheder.

Danish shipping register to become more competitive for non-EU and non-EEA merchant shipowners

10 January 2018. A bill to amend the Danish regulations on the registration of ships under Section 2 of the Merchant Shipping Act was recently passed with the aim of attracting non-EU and non-EEA merchant shipowners and shipping and management companies to the Danish flag. The bill’s main innovations include an increasingly transparent activity requirement, multiple ways of satisfying this requirement and an equal establishment requirement that applies to EU and non-EU shipowners. Læs mere: Danish shipping register to become more competitive for non-EU and non-EEA merchant shipowners