Vej-, bane- og lufttransport

Vejtransport

En betydelig del af al godstransport udføres ad vej (i Europa omfattet af CMR). Transportskade, bortkomst, forsinkelse og fejludlevering kan give anledning til erstatningskrav mod fragtførere og regreskrav mod underfragtførere og underleverandører.

CMR-konventionen fastsætter ensartede regler om ansvaret ved vejtransport af gods, men fortolkningen af reglerne foretages af nationale domstole, og fortolkningen af bl.a. reglernes område, ansvarssubjektet og ansvarsbegrænsningen er forskellig.

Vi fører et stort antal transportsager på CMR-området for Sø- og Handelsretten, og vi sikrer den rette internationale tilrettelæggelse af sagerne. Vi bistår bl.a. transportkøbere, vognmænd (fragtførere), transportvirksomheder, mæglere og assurandører med alle juridiske aspekter på området, herunder:

  • CMR og national vejtransport
  • Truckingaftaler
  • Godskørselstilladelse
  • Køre-/hviletid
  • Aftaler om køb og leje af trailere, lastvogne og trækkere
  • Fragtføreransvarsforsikring.

Banetransport

En stadigt stigende andel af transporten af gods foretages på jernbane, herunder særligt over lange distancer. Ansvaret for godsskade ved banetransport er i betydelig udstrækning reguleret af CIM-reglerne og af kontraktbestemmelser. Vi bistår i alle aspekter af ansvar for skade på gods ved banetransport.

Lufttransport

Lufttransport er en særlig væsentlig transportmåde ved befordring af navnlig visse godstyper, herunder bl.a. værdiforsendelser, særlige forbrugsvarer, medicin, elektronik og temperaturregulerede forsendelser. Luftbefordring giver anledning til ansvarsspørgsmål, der er omfattet af en kompleks internatonal regulering, herunder ”Warszawa-systemet” og Montreal-konventionen samt IATA-bestemmelser og befordringsvilkår.

Vi bistår luftfartsselskaber, operatører, transportkunder og assurandører og andre i alle aspekter af sager om f.eks. skade og regres, bortkomst, forsinkelse og fejludlevering af gods ved international luftbefordring. Vores advokater har erfaring med sager om skade på fly og fortolkning og anvendelse af IATA-bestemmelser om infrastruktur og ground handling.