Shipping

Danmark er en af verdens førende skibsfartsnationer, og en betydelig tonnage kontrolleres og opereres fra Danmark. Vi bistår i juridiske og kommercielle forhold vedrørende drift af skibe og rederivirksomhed. Vi har i mange år også bistået operatører i branchen vedrørende risk management-spørgsmål og i forbindelse med kontraktindgåelse og forhandling.

Vores bistand omfatter f.eks.

  • Udarbejdelse af tariffer og transportbetingelser
  • Skibsbygningskontrakter
  • Værfts- og reparationsaftaler
  • Bemandingsforhold, herunder ITF-spørgsmål
  • Aftaler om levering af bunkers, herunder off spec-spørgsmål
  • Pool- og andre samarbejdsaftaler
  • Aftaler vedrørende teknisk og kommercielt management
  • Skibsfinansiering og -registrering
  • Køb og salg af rederivirksomheder.

Vores klienter omfatter rederier, befragtere, operatører og P&I- og Hull-assurandører, og vi er anerkendt som en førende rådgiver på området.