Multimodal transport

Aftaler om transport, der udføres med forskellige transportmidler, har en væsentlig og stigende kommerciel betydning. Det er ikke valget af bestemte transportmidler, men godsets hurtige, billige og skadesfri transport, der tillægges betydning af transportkøberne. Multimodal transport er i Danmark ikke omfattet af særlige lovregler, og ansvarsspørgsmål vil kunne være omfattet af reglerne om vej-, sø-, bane- eller lufttransport eller falde helt uden for disse reglers områder.

Ansvaret ved multimodal transport kan i mange tilfælde reguleres ved anvendelse af aftalebestemmelser, herunder generelle transportaftaler, anvendelse af optioner om udskiftning eller valgfrihed med hensyn til transportmidler og ved netværksregler. Bestemmelser i multimodale transportdokumenter kan også have betydning.

Vi er et af Danmarks førende advokatfirmaer inden for området, og vi fører løbende et stort antal retssager om anvendelse af regler, fortolkning og ansvar ved multimodal transport og har betydelig erfaring med udarbejdelse af kontrakter om denne transportmåde.