Ordinære domstole

WSCO bistår med tvisteløsning for alle ordinære danske domstole og har langvarig erfaring med at rådgive om planlægningen og udførelsen af retssager ved samtlige danske domstole.

Vi har indgående kendskab til de danske procesretlige regler og retspraksis og er yderst velbevandrede i danske og internationale regler om lovvalg og værneting, hvilket er nødvendigt for de fleste klienter i dag.

Navnlig gennem vores shippingarbejde har vi endvidere stor erfaring med arrest- og forbudssager.