Mediation

WSCO rådgiver om mediation og mediationsklausuler i forbindelse med kontraktsindgåelsen og bistår med selve mediationen.

Flere af advokaterne hos WSCO er uddannet som mediatorer og påtager sig jævnligt mediationer navnlig inden for erhvervsretlige tvister.