Forkyndelse

WSCO bistår klienter med forkyndelse af retslige dokumenter i Danmark og udlandet efter reglerne i retsplejeloven og efter Haagerkonventionen om international forkyndelse.