Arrest og forbud

Navnlig gennem vores shippingarbejde har vi stor erfaring med arrest af aktiver, herunder skibe, og med nedlæggelse af fogedforbud samt med de efterfølgende justifikationssager. Ofte foretages arresten eller forbuddet i én jurisdiktion og den efterfølgende justifikationsproces i en anden.