Rets- og voldgiftssager

WSCO har lang erfaring med rådgivning og bistand inden for alle områder af tvisteløsning og bistår danske og udenlandske klienter med løsningen af enhver form for tvister ved de ordinære danske domstole, EF-domstolen og en lang række klagenævn tilligemed danske og internationale voldgiftsretter.

Vi bistår også med strukturerede forligsforhandlinger og mediation, og flere af firmaets advokater har endvidere erfaring som opmænd eller partudnævnte voldgiftsdommere og som mediatorer.

WSCO har især stor erfaring med tvisteløsning inden for vores kerneområder; sø og transport, energi og offshore, entreprise, global handel og forsikring, men bistår også ved tvisteløsninger inden for en lang række andre områder.

WSCO bistår også danske og udenlandske klienter med bevisoptagelse, foreløbige retsskridt til fuldbyrdelse af domme og retslige forkyndelser efter retsplejelovens og Haagerkonventionens regler.