Lovvalg og værneting

Internationale kontrakter og transaktioner giver anledning til lovvalgs- og værnetingsspørgsmål, der kan være omfattet af danske og udenlandske lovregler, internationale konventioner og EU-regler, herunder Romkonventionen (Rom I- og Rom II-forordningerne) og Bruxelles I-forordningen.

En række internationale standardvilkår vil også kunne have betydning for disse spørgsmål.

Det vil have betydning ved afgørelse af tvister, der udspringer af globale transaktioner, i hvilket land, en retssag skal eller kan anlægges. Det er ikke altid, at en kontrakts værnetings- eller lovvalgsbestemmelse er bindende for parterne. WSCO bistår vedrørende alle spørgsmål i forbindelse hermed.