Erstatning

Når aftaler om levering af produkter, varer eller andre ydelser ikke opfyldes, idet aftalte ydelser udebliver, er forsinkede eller ikke leveres i en kontraktsmæssig kvalitet, kan det give anledning til krav om opfyldelse, omlevering, erstatning, og andre misligholdelsesbeføjelser baseret på kontraktsbestemmelser og deklatoriske regler.

Firmaets advokater har omfattende erfaring med vurdering af spørgsmål vedrørende risikoovergang, kontraktsfortolkning, vurdering af ansvars- og begrænsningsspørgsmål, produktansvar, hæftelsesspørgsmål og kravsopgørelse.

WSCO rådgiver handels- og industrivirksomheder inden for alle brancher.

Vores rådgivning er altid baseret på at opnå det bedste kommercielle resultat, og sammen fastlægger vi den rigtige processtrategi og gennemfører den.