Kontrakter

WSCO rådgiver danske og internationale virksomheder om internationale og globale kontraktsforhold og transaktioner.

Vi arbejder i alle væsentlige globale markeder, herunder Skandinavien, EU og resten  af Europa men også i Nordamerika, Japan og Kina samt Asien i øvrigt. I gennem de sidste mange år har firmaets advokater desuden medvirket ved handels- og etableringsmæssige forhold i ”emerging markets”, herunder Brasilien,  Vietnam, Sydafrika, Indien og Rusland.

Vores arbejde inden for global handel omfatter især alle typer af kontrakter og anden juridisk assistance, herunder i forbindelse med:

  • Købs-, salgs-, import- og eksportaftaler
  • Projekter omkring produktionsanlæg
  • Udviklings- og etableringsprojekter
  • Investering og finansiering
  • Finansiel sikkerhed og eksportkredit
  • Eksportkontrol
  • Anti-korruption, programmer og implementering
  • Handelssanktioner.

Vores advokater har betydelig erfaring med alle typer af internationale kontraktsstandarder, herunder FIDIC, NLM samt INCOTERMS leveringsvilkår ligesom vi jævnligt rådgiver om internationale handelsbetingelser som CISG.

Derudover bistår vi hyppigt med at sikre de juridiske forhold i virksomhedernes globale forsyningskæder og internationale logistik.