Gennemtvingelse af domme

Vi bistår i forbindelse med fuldbyrdelse af domme i Danmark og i udlandet, anmeldelse af krav i konkursboer, likvidationsboer og begrænsningsfonde. Vi bistår panthavere og andre fordringshavere vedrørende særligt sikrede krav samt vedrørende udøvelse af tibageholdsret.

Vi opfordrer vores klienter at kontakte os, så snart der opstår tvivl om en kundes betalingsevne.

Vi har væsentlig erfaring vedrørende rådgivning af inkassovirksomheder i Danmark og inddrivelse af gæld. Vi ved, hvad der virker, og for vores klienter har vi opnået resultater på dette område, der gør en væsentlig og håndgribelig forskel.