Sø, transport og marine

Vareforsikring

I mange år har vi rådgivet og bistået i sager om dækningsomfang under transportforsikring (vareforsikring) på danske og engelske vilkår. Dækning på Institute Cargo Clauses (ICC-vilkår) eller danske betingelser har tæt sammenhæng og forbindelse med bestemmelserne i den købs- eller salgsaftale, der lægger til grund for udførelsen af transport.

Vi bistår bl.a. spørgsmål om:

 • Tegning af vareforsikring
 • Forsikringsrådighed og risikospørgsmål
 • Skade, omfang og opgørelse
 • Dækningsproblematikker
 • Transportansvarsforsikring.

Ansvarsforsikring

Vi bistår i sager om P&I-, speditør-, fragtfører- og anden transportansvarsforsikring.

Disse dækninger tegnes med henblik på at dække professionelt ansvar, som bl.a. rederier, bortfragtere, speditører og fragtførere kan ifalde i forbindelse med udøvelse af rederi-, transport-, speditions- og vognmandsvirksomhed. Firmaets advokater har i mange år beskæftiget sig intensivt med P&I- og FD&D-forsikring. Jesper Windahl har udgivet den første samlede juridiske fremstilling i dansk ret om speditør- og fragtføreransvarsforsikring.

Vi bistår i sager om:

 • Tegning af speditør- og fragtføreransvarsforsikring
 • Det forsikringsdækkede ansvar ved aftaler om transportydelser
 • Undtagelser fra dækning
 • Særlige ansvarsspørgsmål.

Kaskoforsikring

Vi bistår i sager om dækning af skade på skibe, platforme og offshore-installationer, herunder vedrørende:

 • Kollisionsansvar
 • Havari Grosse
 • Totaltab
 • Maskinskade.

Vi rådgiver om dækningsspørgsmål i skadesopgørelse i henhold til Nordisk Søforsikringsplan og andre vilkår.