Regulatoriske forhold

Vi bistår forsikrings- og pensionsselskaber vedrørende etablering og overdragelse af forsikringsselskaber, overdragelse af forsikringsbestande samt i forbindelse med udenlandske forsikringsselskabers etablering af filial i Danmark.

Vores rådgivning omfatter bl.a.:

 • Tilladelse til forsikringsvirksomhed
 • Ansøgning om tilladelse til sammenlægning af forsikringsselskaber og overdragelse af forsikringsbestande
 • Anmeldelse af direktører og bestyrelsesmedlemmer
 • Samarbejdsaftaler om formidling af forsikringsdækning
 • Forsikringsagenter og mægleres retsforhold
 • Reassuranceforhold
 • Captives
 • Genopretning
 • Ændring af betingelser
 • Omvalgskampagner
 • Bonusanvendelse
 • Kontribution
 • Fit & proper
 • Udformning og gennemgang af forsikringsvilkår.