Professionelt ansvar

Vi bistår i sager om professionelt ansvar, herunder i sager om bestyrelses- og direktionsansvar (D&O) og andet ledelsesansvar.

Vores rådgivning omfatter sager om ansvars- og forsikringsdækning vedrørende professionelt ansvar for:

  • Advokater
  • Revisorer
  • Forsikringsmæglere
  • Ejendomsadministratorer
  • Arkitekter og ingeniører.

Vores advokater har bistået i omfattende sager for finansielle institutioner om bestyrelsesansvar og fører retssager på området.