Insurance due diligence

Vi bistår ved gennemførelse af forsikringsretlig due diligence, herunder i forbindelse med M&A-transaktioner og andre overdragelser.

Vi gennemgår forsikringsprogrammer med henblik på at fastlægge dækningsomfang i forhold til virksomhedens risikoeksponering og lovkrav om obligatorisk forsikringsdækning. Vi identificerer og beskriver uforsikrede risici og krav, der skal afdækkes i forbindelse med transaktionen. Vi bistår vedrørende tegning af warranty and indemnity-forsikring.

I forbindelse med overdragelser vil der ofte ske overgang til anden forsikringsdækning, og vi bistår i forbindelse hermed i forhold til ændring af dækningsprincip (claims made og occurrence m.v.).

Vi har væsentlig erfaring med at gennemgå kontraktbestemmelser og forretningsbetingelser med henblik på at vurdere risiko- og ansvarsspørgsmål i forhold til relevant forsikringsdækning.