Erhvervs- og produktansvar

Erhvervs- og produktansvar kan ifaldes ved skade, som virksomhedens ydelser eller produkter forvolder på personer eller ting. Erhvervs- og produktansvarsforsikringen udgør en hjørnesten ved afdækningen af den risiko, som udøvelsen af erhvervsvirksomhed indebærer.

Vi bistår i alle forhold vedrørende erstatningsspørgsmål og forsikringsdækning i forbindelse med udøvelse af erhvervsmæssig aktivitet, herunder bl.a. vedrørende:

  • Ansvarsproblematikker
  • Dækningsspørgsmål
  • Regreskrav
  • Spørgsmål om skadesomfang og opgørelse
  • Ingrediens- og komponentskadedækning
  • Dækning af formuetab.