Entreprise, all risk og property

Bygherren er typisk forpligtet til at tegne sædvanlig brand- og stormskadeforsikring for entreprisen. Entrepriseforsikring tegnes også på all risk-betingelser, hvor alle skadeårsager som almindelig regel er dækket. Dækningen kan, ud over selve byggeobjektet, omfatte skade på bestående bygninger og ansvarsforsikring for entreprenøren. Vi bistår i forbindelse med fastlæggelse af krav til forsikringsdækning ith. til entrepriseaftalen samt vedrørende spørgsmål om forsikringsdækning og regres.

Vi har væsentlig erfaring med at bistå og rådgive entreprenører, bygherrer og assurandører om alle aspekter af entrepriseforsikring, herunder vedrørende:

 • Fastlæggelse af dækningsomfang
 • Dækningsberettigede skader
 • Dækningsundtagelser
 • Særlige vilkår
 • Driftstab
 • Ansvarsspørgsmål
 • Ansvarsforsikring.

Igennem flere år har vi repræsenteret parter i tvister vedrørende spørgsmål om ansvar og dækning af skade og tab under entreprise-, montage- og CAR-forsikring.

Vi bistår i alle sager om tingsskadeforsikring, herunder dækningsomfang og opgørelse samt regresspørgsmål i forbindelse med property-dækninger vedrørende:

 • Bygningsskade
 • Løsøre
 • All-risk
 • Driftstab
 • Maskinkasko.