Under byggeriets udførelse

WSCO bistår fra underskrivelse af kontrakten til ”første spadestik” og til/efter afleveringen.

Det er oftere reglen end undtagelsen, at der under byggeriets udførelse opstår spørgsmål om ændringer, ekstra krav, forsinkelse, tidsfristforlængelse, projektforhold, mulige mangler og eventuelle skader m.v., som skal håndteres hurtigt og effektivt for at beskytte klientens position og interesser.

Tæt og hurtig sparring mellem klient og advokat under byggeriets udførelse og i forbindelse med afleveringen kan i kombination med den rette bevissikring i mange tilfælde forhindre eller begrænse efterfølgende tvister. Og lykkes det ikke at afværge eller bilægge tvisten, så vil en sådan sparring og bevissikring ofte være bestemmende for, hvorledes en sådan tvist senere afgøres.

WSCO prioriterer og anerkendes for at være proaktiv, effektiv og tilgængelig også under byggeriets udførelse, ligesom møder m.v. ofte afholdes på byggepladsen eller hos klienten. Det er også med til at udbygge en tæt relation mellem klienten og klientens organisation og advokaten.