Tilbudsgivning

WSCO yder bistand til tilbudsgivere som fag- og hovedentreprenører og system- og materialeleverandører i forbindelse med tilbudsafgivelse til private og offentligt støttede byggerier og projekter.

Firmaets advokater har mange års erfaring med gennemgang af udbudsdokumenter, herunder ordregivers udkast til kontrakt inklusiv almindelige betingelser og særlige betingelser.

WSCO indgår i et tæt samarbejde med klienten med henblik på at foretage en risikoanalyse og -vurdering af det enkelte projekt.

Et tilbud kan afvises, hvis det er ukonditionsmæssigt, og det er derfor et særligt fokusområde at gennemgå tilbudsdokumenter med henblik på at sikre, at ordregiver ikke kan afvise et tilbud som ukonditionsmæssigt.