Syn og skøn

Syn og skøn er – uanset om det gennemføres før eller under en tvistesag – også inden for entrepriseretlige tvistesager en særlig disciplin, som ofte kan og ofte vil være bestemmende for udfaldet af sagen, eksempelvis det omtvistede mangelkrav og rådgiveransvar.

Det er derfor også vigtigt, at der fra start afsættes tilstrækkelige og kvalificerede ressourcer til forberedelse og gennemførelse af syn og skøn.

WSCO har stor erfaring med forberedelse, tilrettelæggelse og gennemførelse af syn og skøn. Det gode skønstema udarbejdes i tæt samarbejde med klienten og klientens eventuelle tekniske rådgiver.

Firmaets advokater har med succes overtaget sager, hvor der har været gennemført syn og skøn, og hvor det som led i det supplerende syn og skøn er lykkedes at ændre skønsmandens svar til klientens fordel.

Vores advokater har desuden succesfuld erfaring med tilsidesættelse af tidligere gennemført syn og skøn med efterfølgende udmeldelse af ny syns- og skønsmand.