Tvister

WSCO har mangeårig erfaring med forberedelse og førelse af tvistesager indenfor bl.a. følgende områder:

 • Infrastruktur/anlægsarbejder
 • Proces- og fabriksanlæg
 • Erhvervsbyggerier
 • Renoveringer og forbedringer, herunder for ejerforeninger
 • Private byggerier.

Firmaets advokater har været involveret i mange af de helt store entrepriseretlige voldgiftssager i Danmark og møder endvidere jævnligt i Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed og ved de ordinære domstole i mellemstore og mindre tvistesager.

WSCO har stor erfaring med alle slags tvister og krav inden for entrepriseret, herunder:

 • Ændrings- og ekstrakrav
 • Tidsfristforlængelse
 • Forsinkelseskrav
 • Mangelskrav
 • Rådgiveransvar
 • Garantisager (AB18, §67, eller AB92, §46)
 • Globale krav (global cost claim)
 • Skimmelsvampeangreb særligt i forbindelse med nyopførelser og renovering af tagkonstruktion og klimaskærm i øvrigt.

WSCO prioriterer vigtigheden af, at processtrategien udarbejdes i tæt samarbejde mellem klient og advokat. Vi prioriterer desuden en løbende vurdering af den fastlagte processtrategi og af muligheden for en forligsmæssig løsning. Den for klienten bedste kommercielle løsning kan i situationen nemlig godt afvige fra den bedste juridiske løsning.

Vi lægger meget vægt på, at vi under hele forløbet er og opleves som klientens repræsentant, og at vores rådgivning også i forbindelse med tvistesager er tilgængelig, løsningsorienteret og omkostningsbevidst.

WSCO ser det som en integreret del af bistanden under og efter afslutning af en tvistesag løbende at indgå i en dialog med klienten om, hvorledes fremtidige konflikter kan undgås. Vi har dyb indsigt i forhandlingens svære kunst – bl.a. fra uddannelse i konfliktmægling, Harvard-kurser og fra flere hundrede forhandlingsmøder.