Sikkerhed, sundhed og miljø

Sikkerhed, sundhed og miljø er kritiske dele af alle offshore-aktiviteter.

WSCO har betydelig erfaring inden for den regulering, standarder og god praksis på området for sikkerhed, sundhed og miljø. I vores arbejde identificerer vi ofte talrige forhold af betydning for vores klienter og rådgiver om, hvorledes klienten i praksis overholder lovgivningen.

Vores erfaring omfatter:

  • Rådgivning om implementering af procedurer til overholdelse af regulering inden for sikkerhed, sundhed og miljø på den danske kontinentalsokkel
  • Samarbejde med marine warranty surveyors og forsikringsselskaber om minimering af risici ved offshore-aktiviteter
  • Udarbejdelse og vurdering af afsnit om sikkerhed, sundhed og miljø i forbindelse med udbud og offshore-kontrakter
  • Rådgivning til EU-myndigheder om bl.a. arbejdstidsforhold inden for offshore-industrien