Regulatoriske forhold

WSCO rådgiver klienter inden for energiretlige sager i olie og gas, offshore-vind, elsektoren, infrastruktur, vedvarende energi og relaterede brancher.

På baggrund af vores dybe viden om de sektorspecifikke regler i Danmark og omliggende lande er vi i stand til at rådgive både danske og internationale klienter i den rette strategi, prioritering og handleplan.

Vores opgaver omfatter bl.a.:

  • Udarbejdelse af ansøgninger om tilladelser, licenser og dispensationer
  • Korrespondance med myndigheder
  • Bistand ved høringer af ny lovgivning m.v. af betydning for branchen
  • Repræsentation af klienter i forbindelse med drøftelser med statslige og kommunale myndigheder.

Igennem årene har vi haft lejlighed til at arbejde med både danske og europæiske myndigheder, herunder Energistyrelsen, EU-Kommissionen, Miljøstyrelsen, Søfartsstyrelsen, Arbejdstilsynet og lignende styrelser og organisationer.

Vi er ofte i stand til at formidle kontakter til relevante myndigheder, brancheforeninger og lignende interessenter, hvor dette kan være relevant.