Offshore-vind

WSCO er et af Danmarks førende advokatfirmaer inden for offshore-vind.

Inden for offshore-vind har firmaets advokater siden 2010 bistået operatører og udbyggere af nogle af Danmarks største offshore-vindmølleparker og -projekter, herunder som advokat for Energinet.dk i forbindelse med Anholt-projektet, der er Danmarks hidtil største havvindmøllepark.

Arbejdet omfatter bl.a.:

  • Forhandling og indgåelse af samarbejdsaftaler og driftsaftaler
  • Finansiering
  • Sikkerhed, sundhed og miljø
  • IPR, IT og teknologi
  • Risikostyring og forsikring
  • Udbud og indkøb
  • Regulatoriske forhold, herunder forundersøgelser, VVM, lov om fremme af vedvarende energi, køberets- og værditabsordninger m.v.

Derudover er WSCO et af landets mest benyttede advokatfirmaer blandt mellemstore og større entreprenører, leverandører og servicefirmaer inden for offshore-vind i såvel Danmark, Tyskland, UK, Belgien og Frankrig. Firmaets advokater er desuden meget benyttede som foredragsholdere inden for emner med relevans for offshore-vind, herunder i Esbjerg Erhvervsudvikling, offshoreenergy.dk samt andre brancheforeninger.

WSCO har eget kontor i Esbjerg, der er Danmarks førende offshore-by.