Geotermi og anden vedvarende energi

WSCO bistår fjernvarmeselskaber og geotermiselskaber inden for geotermi samt andre aktører inden for vedvarende energi.

Firmaets advokater har bl.a. bistået med såvel transaktions- som regulatorisk rådgivning ved planlægning af flere geotermiprojekter i Danmark.

Vi har desuden bistået Energistyrelsen ad to omgange inden for geotermiområdet; i første række med udarbejdelse af en redegørelse om mulighederne for afdækning af risikoen i forbindelse med geotermiboringer og siden ved udarbejdelsen af forslag til en særlig geotermiordning samt god praksis inden for geotermi.

Inden for anden vedvarende energi har firmaet bistået med juridisk rådgivning til bølgekraftvirksomheder, herunder som konsulent ved udarbejdelse af den danske nationale strategi for bølgekraft. Desuden har firmaet været juridisk rådgiver ved udviklingen af en af verdens første 100 % eldrevne færger.

Derudover er WSCO et af landets mest benyttede advokatfirmaer blandt mellemstore og større entreprenører, leverandører og servicefirmaer inden for geotermi og anden vedvarende energi.