2019

Reception for advokat Christian Werenberg i vores nye kontorer

Vi har i foråret budt velkommen til advokat Christian Werenberg, ligesom vi er flyttet i nye lokaler. Vi byder derfor på et glas fredag den 14. juni 2019 i vores kantine på 4. sal og håber, at du vil fejre det med os. Hvis vejret tillader det, tager vi tagterrassen i brug. Vi glæder os til at byde velkommen fredag d. 14. juni 2019 kl. 15.00-18.00 i Frederiksgade 17, 1265 København K. Invitation (002).

Carrier subject to unlimited liability for theft of products from trailer

20. marts 2019. A recent Maritime and Commercial Court ruling highlights that a carrier may be exposed to unlimited liability for loss resulting from a failure to adhere to a shipper’s demands regarding special precautions, even when these demands do not follow from the parties overall cooperation agreement. The case concerned PS4 consoles which were stolen during transportation after the exporter failed to inform the carrier that the consignment was theft sensitive. Read more: Carrier subject to unlimited liability for theft of products from trailer

2019 Nordic-German law seminar in shipping, offshore and insurance – Hamburg 10 April 2019

We are again this year hosting our traditional, annual Nordic-German law seminar at the Hotel Atlantic Kempinski in Hamburg. The event is held on 10 April 2019 in collaboration with Morssing & Nycander law firm with hot topics in shipping, offshore and insurance. As always, the focus of the event is on Nordic-German exchange of experiences and the event provides excellent networking opportunities between the Nordic and German regions. We would be delighted to see you at the event.  The seminar is free and you can see the program and invitation here, where you can also register: https://nordicgermanlawseminar.com/

Forslag til ændringer af undergrundsloven

11. marts 2019. Energi-, Forsynings- og Klimaministeren har fremsat forslag til ændring af undergrundsloven den 27. februar 2019. Forslagene vedrører især indirekte, subsidiært ansvar, mulighed for dispensation fra det subsidiære ansvar, regler for indsendelse af information fra rettighedshavere samt en række mere tekniske ændringer. Reglerne forventes at træde i kraft 1. juli 2019. Vi har udarbejdet et notat på engelsk om ændringsforslagene, der kan ses her: Amendments to the Subsoil Act March 2019.

Commercial manager not responsible for bunkeroil pollution damage under bunkerconvention

20 February 2019. The International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage introduced a strict liability regime for bunker oil pollution damage. However, the Maritime and Commercial Court recently ruled that shipbrokers, chartering brokers and commercial managers that provide cargo, commercial contracts or commercial agreements but are not involved with a ship’s technical operation may fall outside the scope of liable parties under the convention. Commercial manager not responsible

Ny Sø- og Handelsretsdom af 7. december 2018:  CMR-fragtfører ubegrænset ansvarlig for tyveri af spillekonsoller fra ulåst bokstrailer, uanset at tidligere transporter havde været udført på samme måde

30. januar 2019. Sø- og Handelsretten har i en ny dom taget stilling til et spørgsmål om, under hvilke omstændigheder afsenderen er berettiget til at forvente, at der af fragtføreren træffes særlige forholdsregler for at begrænse en risiko for tyveri. Ved Højesterets dom i den såkaldte ”Widecom-sag” (UfR 2013.1521) blev det fastslået, at tyveri-eksponerede produkter kan transporteres som ”almindeligt stykgods”, medmindre fragtføreren ”ved den konkrete aftales indgåelse burde have forstået, at det drejede sig om transport af særligt tyveritækkelige varer, som [afsenderen] ønskede gennemført under iagttagelse af særlige sikkerhedsforanstaltninger”.  Sø- og Handelsrettens dom viser, at en afsenders angivelse af, forsendelsen skal “betragte[s] som tyveritækkeligt gods og transportørerne bør behandle ovenstående transport derefter” har væsentlig betydning ved stillingtagen til, om grov uagtsomhed kan anses at foreligge, hvis der bortkommer gods ved tyveri under transporten. Ordregiverens angivelse kan have den virkning, at fragtføreren burde have forstået, at transporten ønskedes gennemført under iagttagelse af særlige sikkerhedsforanstaltninger, selvom dette ikke fremgår af en samarbejdsaftale, og selvom der ikke tilbydes en højere pris for transporten og afsenderen ikke tidligere har givet sådanne instrukser ved transport af tilsvarende varer/produkter. CMR-fragtfører ubegrænset ansvarlig for tyveri af spillekonsoller