Speditionsforhold

Vi varetager sager for danske og internationale speditionsvirksomheder og transportkunder  vedrørende ansvarsforhold, kommercielle forhold og i transaktioner. NSAB 2000/2015 og FIATA og aftaleforhold inden for speditions-  og logistikbranchen udgør et vigtigt område i vores speditionsretspraksis.

Jesper Windahl har udgivet den første danske juridiske bog om speditør- og fragtføreransvarsforsikring. Firmaets advokater har i mange år undervist i speditionsretlige emner og holder løbende foredrag inden for området.

Vores bistand omfatter f.eks.:

  • Udbud af transportydelser
  • Logistikaftaler
  • Tilbageholdelses- og panteret
  • Ordregiveres ansvar, herunder iht. NSAB og FIATA
  • Fortoldning, toldskyld og toldgodtgørelse
  • Speditørers produktansvar
  • Speditøransvarsforsikring
  • Cabotage
  • Finansiering
  • Køb og salg af speditionsvirksomheder.

Firmaets advokater fører sager om fortolkning af NSAB 2000/2015 samt vedrørende FIATA, COMBICONBILL og MULTIDOC 95.