Sø- og transport

Danmark er en af verdens førende skibsfartsnationer, og en betydelig tonnage kontrolleres og opereres fra Danmark.

Windahl Sandroos & Co. er internationalt kendt og anerkendt som en førende leverandør af juridiske ydelser til den maritime branche.

Firmaets advokater har i mange år rådgivet shipping- og transportbranchen om ansvars- og kommercielle forhold og bistået i transaktioner vedrørende drift af skibe og udøvelse af anden transport- og logistikvirksomhed.

Konfliktløsning af sø- og transportsager er en af vores kernekompetencer. Vores advokater har ført flere hundrede retssager om shipping, sø- og transportforhold, herunder adskillige principielle sager og om betydelige værdier, for Sø- og Handelsretten, Højesteret og for nationale og internationale voldgiftsretter.

Vores rådgivningsposition inden for søforsikring er baseret på omfattende erfaring fra arbejde i P&I-forsikringsbranchen og et mangeårigt og omfattende samarbejde med klienter vedrørende transport- og marineforsikring.

Firmaet samarbejder løbende med udenlandske advokatfirmaer for at sikre vores klienter den bedste tilrettelæggelse og løsning af deres internationale shipping- og transportsager. Vores klienter omfatter bl.a. danske og udenlandske forsikringsselskaber, P&I- og Hull-klubber, rederier, befragtere, operatører, speditions- og transportvirksomheder, bunkersleverandører, mæglere, pengeinstitutter samt industri- og erhvervsvirksomheder.