Overdragelse af fast ejendom

Windahl Sandroos & Co. bistår såvel private som offentlige klienter, herunder projektudviklere, investorer, og øvrige erhvervsaktører, ved enhver form for overdragelse af fast ejendom, lige fra investeringsejendomme og byggegrunde til ejendomsporteføljer og domiciler.

Vi bistår fra de indledende forberedelser og strukturering af ejendomsoverdragelsen, over gennemførelse af juridisk due diligence og forhandling af aftaledokumenter, helt frem til overdragelse af den faste ejendom og den efterfølgende værdiforøgende udvikling heraf.

Vores rådgivning omfatter også alle kerneydelser som berigtigelse af overdragelser, herunder tinglyse skøde, lave refusionsopgørelse og sikre risikofri udveksling af parternes ydelser, samt øvrige specialydelser som udstykning og arealoverførsler og anden ejendomsdannelse, finansiering, lejeforhold, håndtering af panter og servitutter, plan- og myndighedsforhold, moms, formidlingsaftaler, ejendomsprospekter mv.

Med afsæt i mange års erfaring med at forhandle og gennemføre såvel danske som internationale køb og salg af ejendomme, rådgiver vi helheds- og løsningsorienteret, og altid med fokus på at gennemføre den mest værdiskabende transaktion for vores klienter.