Kontrakter

Windahl Sandroos & Co. har indgående kendskab til bygge- og anlægsbranchen fra de største anlægsprojekter, store byggeprojekter, proces- og fabriksanlæg til de mindre byggeprojekter samt renoveringsprojekter.

Windahl Sandroos & Co. yder bistand til entreprenører, systemleverandører, materialeleverandører og rådgivere (særligt arkitekter og ingeniører). Det er et særligt område for Windahl Sandroos & Co. at yde bistand til bygherrer, uanset om der er tale om offentlige (kommunale), professionelle eller private bygherrer.

Firmaets advokater har mange års erfaring med rådgivning inden for alle aspekter af entrepriseret. Som eksempler kan nævnes:

  • Udarbejdelse af kontraktdokumenter, herunder fælles betingelser og særlige betingelser
  • Fag-, stor- og hovedentreprise samt totalentreprise
  • Standarddokumenterne AB92, ABT93 og AB Forbruger
  • Ramme- og udviklingsaftaler
  • Partneringaftaler
  • Rådgiverkontrakter, herunder ABR89, PAR og FRI’s ydelsesbeskrivelser
  • Joint venture- og samarbejdsaftaler
  • Internationale kontraktsæt som FIDIC- og FIDIC-inspirerede kontrakter
  • Salgs- og leveringsbetingelser samt indkøbsbetingelser.

Den gode kontrakt og den gode kontraktforhandling forudsætter ikke kun tæt kontakt og samarbejde mellem klient og advokat, men tillige en god teknisk og kommerciel forståelse af klientens forretning, projekt og sag, herunder en forståelse af, hvilke tekniske og kommercielle risici klienten kan og vil håndtere.

Med mange års praktisk forhandlingserfaring adskiller Windahl Sandroos & Co. sig således fra andre danske advokatfirmaer med vores solide tekniske indsigt, gode kommercielle forståelse og løsningsorienterede tilgang. Firmaets advokater har desuden mange års erfaring med forhandling af kontrakter på dansk og engelsk med danske og internationale parter.

Windahl Sandroos & Co. udarbejder, kommenterer og forhandler jævnligt kontrakter på engelsk.