Entreprise

Windahl Sandroos & Co. er et specialiseret advokatfirma med betydelige kompetencer inden for entrepriseret og fast ejendom.

Vi bistår og rådgiver offentlige og private klienter inden for alle faser og alle aspekter af entreprise som udbud/tilbud, udarbejdelse og deltagelse i forhandling af kontrakter, risikoanalyse og -styring, forsikringsforhold, projektafvikling, konfliktforebyggelse og konflikthåndtering, behandling af krav (claims management), tvister før, under og efter byggeriets aflevering samt bevissikring i form af syn og skøn.

Firmaets klienter omfatter bl.a. kommunale, professionelle og private bygherrer, rådgivere (arkitekter, ingeniører og byggesagkyndige), entreprenører og materialeproducenter/-leverandører. Vi bistår desuden også ejerforeninger.

Windahl Sandroos & Co. bistår endvidere købere i forbindelse med erhvervelse af fast ejendom samt lejere og udlejere i forbindelse med (ud-)lejning af fast ejendom. Vi fører desuden retssager og sager i øvrigt vedrørende fast ejendom, herunder hegnssager, plansager, sager vedrørende byggetilladelser, stormflodssager samt syn og skøn.

Yderligere rådgiver vi også om udvikling af fast ejendom.